BIP PAN Olsztyn

Rada naukowa

Skład Rady Naukowej w kadencji 2019-2022:

Przewodniczący Rady Naukowej - Prof. dr hab. Tomasz Janowski

Grupa 1

pracownicy z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, aktualnie zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko, stanowisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
2. Dr hab. Aneta Andronowska, prof. instytutu jw.
3. Prof. dr hab. Agnieszka Blitek jw.
4. Prof. dr hab. Wioletta Błaszczak jw.
5. Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko jw.
6. Prof. dr hab. Barbara Jana jw.
7. Dr hab. Adam Jurgoński, prof. instytutu jw.
8. Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz jw.
9. Prof. dr hab. Monika Kaczmarek jw.
10. Dr hab. Magdalena Karamać jw.
11. Dr hab. inż. Urszula Krupa-Kozak jw.
12. Prof. dr hab. Marek Strączkowski IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych w Białymstoku
13. Dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski, prof. instytutu IRZiBŻ PAN w Olsztynie
14. Prof. dr hab. n.wet. Izabela Wocławek-Potocka jw.
15. Dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska jw.
16. Prof. dr hab. Henryk Zieliński jw.
17. Dr hab. Dagmara Złotkowska jw.

Grupa 2

Członkowie PAN, powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II PAN.

Lp. Imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski czł. koresp. PAN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2. Prof. dr hab. PAN Barbara Bilińska czł. koresp. PAN Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
3. Prof. dr hab. Ryszard Górecki, czł. koresp. PAN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk, czł. koresp. PAN Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
5. Prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. koresp. PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
6. Prof. dr hab. Jan Kotwica, czł. koresp. PAN IRZiBŻ PAN w Olsztynie
7. Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, czł. koresp. PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
8. Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, czł. koresp. PAN Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
9. Prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. koresp. PAN Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10. Prof. dr hab. Adam J. Zięcik, czł. rzecz. PAN IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Grupa 3

Osoby z tytułem naukowym i stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2. Prof. dr hab. Anna CZUBASZEK, prof. nadzw. UPWr Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
3. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Dr hab. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
5. Prof. dr hab. Anita Franczak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
6. Prof. dr hab. Tomasz Janowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
7. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
8. Prof. dr hab. Jacek Kuźmak PIW-PIB Puławy
9. Prof. dr hab. Jacek Nowak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
10 Prof. dr hab. Cezary Sławiński Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w Lublinie
11. Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
12. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
13. Prof. dr hab. Lidia Wądołowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
14. Prof. dr hab. n.med. Sławomir Wołczyński IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka w Białymstoku

Grupa 4

Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Lp. Stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Dr inż. Michał Janiak Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
2. Dr Anna Szóstek-Mioduchowska jw.

Grupa 5

Dyrektor Instytutu i jego zastępcy ds. naukowych.

Lp. Tytuł, stopień, imię i nazwisko Miejsce pracy
1. Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
2. Prof. dr hab. Dariusz Skarżyński jw.
3. Prof. dr hab. Barbara Wróblewska jw.

Grupa 6

Wybrany przedstawiciel doktorantów.

Lp. Stopień, imię i nazwisko Miejsce odbywania studiów doktoranckich
1. Mgr Natalia Płatosz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-08-27 12:49:46
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-08-27 14:50:14
Odsłon: 2677
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Organy i osoby Rada Naukowa