BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników (wzorców) do badań na potrzeby ZChiBŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PN/D/2021/08/35
Wersja z: 2021-08-25 18:07:50. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP-PN/D/2021/08/35
Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2021/S 164-430473
Nr identyfikacyjny postępowania w miniPortalu: 3d3189a3-807a-41e2-96ea-bbd3633c44e2

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3d3189a3-807a-41e2-96ea-bbd3633c44e2


You are here  : Home