BIP PAN Olsztyn

Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - DN-D/2021/07/55-2
Wersja z: 2021-07-19 12:26:34. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: DN-D/2021/07/55-2
Data ogłoszenia: 19.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki dot. planowanej dostawy [PDF]

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Wzór umowy [PDF]


You are here  : Home