BIP PAN Olsztyn

Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - DN-D/2020/03/13-2
Wersja z: 2020-03-16 12:28:49. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: DN-D/2020/03/13-2
Data ogłoszenia: 16.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki dot. planowanej dostawy [PDF]

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Wzór umowy [PDF]


You are here  : Home