BIP PAN Olsztyn

Dostawa przeciwciał i odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - DN-D/2018/09/34-2
Wersja z: 2018-09-12 10:11:55. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: DN-D/2018/09/34-2
Data ogłoszenia: 12.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki dot. planowanej dostawy [PDF]

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Wzór umowy [PDF]


You are here  : Home