BIP PAN Olsztyn

Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową - ZP-PNU/D/2017/03/18
Wersja z: 2017-03-28 22:12:00. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2017/03/18
Data ogłoszenia: 22.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz oferty [PDF]
Formularz oferty [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Jednolity europejski dokument zamówienia (XML)
Jednolity europejski dokument zamówienia (PDF)
WYPEŁNIJ JEDZ

Jednolity europejski dokument zamówienia - modyfikacja (28.03.2017) (XML)
Jednolity europejski dokument zamówienia - modyfikacja (28.03.2017) (PDF)


You are here  : Home