BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/12/161
Wersja z: 2017-01-20 16:22:04. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/12/161
Data ogłoszenia: 10.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (13.01.2017) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.01.2017) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (20.01.2017) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (20.01.2017) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (20.01.2017) [PDF]

Formularz ofertowy do części 1 - modyfikacja (20.01.2017) [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 - modyfikacja (20.01.2017) [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 - modyfikacja (20.01.2017) [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 - modyfikacja (20.01.2017) [RTF]


You are here  : Home