BIP PAN Olsztyn

Dostawa energii elektrycznej dla budynków Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie: przy ul. Tuwima 10, przy ul. Bydgoskiej 7 oraz czterech miejsc poboru w Oddziale w Popielnie - ZP-PNU/D/2016/7/110
Historia zmian

dataakcjaużytkownikpodgląd
2016-07-19 15:49:25WprowadzenieAdministratorpodgląd wersji
2016-07-25 16:08:34UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
2016-07-25 17:07:53UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
2016-07-25 17:09:16UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
2016-07-26 12:40:53UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
2016-07-26 12:45:01UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
2016-08-11 15:31:30UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
2016-08-16 16:52:14UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
2016-09-09 13:59:30UaktualnienieAdministratorpodgląd wersji
You are here  : Home