BIP PAN Olsztyn

Ochrona bioróżnorodności poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na Półwyspie Popielniańskim w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - etap I

Data ogłoszenia: 30.10.2018

Zapytanie ofertowe [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z podmiotem udzielającym zamówienia [PDF]

Załącznik nr 4 - Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (31.10.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 2 (02.11.2018) [PDF]

Uzupełnienie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (05.11.2018) [PDF]

Informacja o wynikach postępowania (08.11.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-10-30 11:45:24
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-10-30 12:51:23
Odsłon: 207
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Zamówienia do 30 tys. euro Ochrona bioróżnorodności poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na Półwyspie Popielniańskim w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - etap I