BIP PAN Olsztyn

You are here  : Home Zamówienia do 30 tys. euro Ochrona bioróżnorodności poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na Półwyspie Popielniańskim w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - etap I