BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników, przeciwciał i materiałów diagnostycznych do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2016/03/48

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2016/03/48
Data ogłoszenia: 22.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy [XLSX]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (14.04.2016) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.04.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (14.04.2016) [PDF]

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy - modyfikacja (14.04.2016) [XLSX]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - modyfikacja (14.04.2016) [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - modyfikacja (14.04.2016) [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy - modyfikacja (14.04.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.05.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-03-22 13:13:53
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-03-22 14:16:10
Odsłon: 771
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników, przeciwciał i materiałów diagnostycznych do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2016/03/48