BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Badawczej w Popielnie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (2) - ZP-TP/D/2021/07/25-2

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/07/25-2
Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00147709/01

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.08.2021) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (16.08.2021) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (16.08.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (16.08.2021) [PDF]

Specyfikacja warunków zamówienia - modyfikacja (16.08.2021) [PDF]

Szczegóły postępowania - modyfikacja (16.08.2021) [PDF]

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - modyfikacja (16.08.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-08-13 06:48:04
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-08-13 08:49:13
Odsłon: 65
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Badawczej w Popielnie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (2) - ZP-TP/D/2021/07/25-2