BIP PAN Olsztyn

Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBiPRC w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/12/59

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/12/59
Data ogłoszenia: 22.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (18.01.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-12-22 13:55:14
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-12-22 14:56:40
Odsłon: 178
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBiPRC w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/12/59