BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby LM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/09/43

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/09/43
Data ogłoszenia: 17.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (23.09.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.09.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (23.09.2020) [PDF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - modyfikacja (23.09.2020) [PDF]

--

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (02.10.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.11.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-09-17 11:47:24
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-09-17 13:48:15
Odsłon: 228
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby LM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/09/43