BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/12/104

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/12/104
Data ogłoszenia: 17.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (31.12.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.02.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-12-17 13:46:48
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-12-17 14:47:18
Odsłon: 289
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/12/104