BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie III - ZP-PNU/D/2018/09/81

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2018/09/81
Data ogłoszenia: 10.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.11.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.11.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.11.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (02.11.2018)[PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (02.11.2018) [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (28.11.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3 (20.12.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 2 (21.12.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-10-10 12:38:44
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-10-10 14:40:41
Odsłon: 683
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie III - ZP-PNU/D/2018/09/81