BIP PAN Olsztyn

Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem - ZP-PNK/D/2018/03/29

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/03/29
Data ogłoszenia: 14.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (19.03.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.03.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (19.03.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (26.03.2018) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (29.03.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.04.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-03-14 13:57:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-03-14 14:58:08
Odsłon: 714
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem - ZP-PNK/D/2018/03/29