BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/10/72

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/10/72
Data ogłoszenia: 05.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [RTF]

Załącznik nr 5 - Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.10.2017) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (10.10.2017) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (10.10.2017) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (10.10.2017) [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (10.10.2017) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (10.10.2017) [RTF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (10.10.2017) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (17.10.2017) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (17.10.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.11.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-10-05 10:45:27
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-10-05 12:46:20
Odsłon: 573
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/10/72