BIP PAN Olsztyn

Dostawa pipet automatycznych na potrzeby LBM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/07/52

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/07/52
Data ogłoszenia: 29.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.07.2017) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (20.07.2017) [PDF]

Formularz ofertowy - modyfikacja (20.07.2017) [PDF]
Formularz ofertowy - modyfikacja (20.07.2017) [RTF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (20.07.2017) [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (25.07.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.08.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-07-14 12:57:21
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-07-14 14:57:58
Odsłon: 726
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa pipet automatycznych na potrzeby LBM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/07/52