BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/06/50

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/06/50
Data ogłoszenia: 29.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy część 1 [PDF]
Formularz ofertowy część 1 [RTF]

Formularz ofertowy część 2 [PDF]
Formularz ofertowy część 2 [RTF]

Formularz ofertowy część 3 [PDF]
Formularz ofertowy część 3 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (12.07.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.07.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-06-29 13:02:11
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-06-29 15:06:40
Odsłon: 373
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/06/50