BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/06/51

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/06/51
Data ogłoszenia: 29.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.07.2017) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (12.07.2017) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (12.07.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-06-29 12:02:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-06-29 14:03:31
Odsłon: 576
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/06/51