BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/06/48

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/06/48
Data ogłoszenia: 22.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (03.07.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.07.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-06-22 13:59:08
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-06-22 15:59:46
Odsłon: 586
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/06/48