BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/04/41

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/04/41
Data ogłoszenia: 25.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (04.05.2017) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (15.05.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.05.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-04-25 10:41:58
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-04-25 12:42:37
Odsłon: 584
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/04/41