BIP PAN Olsztyn

Dostawa pipet automatycznych na potrzeby ZOB w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/04/36

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/04/36
Data ogłoszenia: 20.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (28.04.2017) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (05.05.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-04-20 13:56:10
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-04-20 15:56:45
Odsłon: 644
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa pipet automatycznych na potrzeby ZOB w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/04/36