BIP PAN Olsztyn

Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/04/28

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/04/28
Data ogłoszenia: 05.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (13.04.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.04.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-04-05 12:49:36
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-04-05 14:50:09
Odsłon: 769
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/04/28