BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/03/19

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/03/19
Data ogłoszenia: 29.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (11.04.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-03-29 13:49:44
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-03-29 15:50:45
Odsłon: 502
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/03/19