BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZFiTR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/03/16

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/03/16
Data ogłoszenia: 03.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.03.2017) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (15.03.2017) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (23.03.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.03.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-03-03 10:19:58
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-03-03 11:20:44
Odsłon: 575
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZFiTR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/03/16