BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/02/9

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/02/9
Data ogłoszenia: 14.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (23.02.2017) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 (03.03.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.03.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-02-14 14:38:04
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-02-14 15:39:11
Odsłon: 443
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/02/9