BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/01/5

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/01/5
Data ogłoszenia: 31.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (09.02.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.02.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-01-31 10:53:49
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-01-31 11:54:50
Odsłon: 531
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/01/5