BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/12/159

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/12/159
Data ogłoszenia: 23.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (29.12.2016) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (30.12.2016) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (04.01.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.01.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-12-23 09:18:01
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-12-23 10:18:58
Odsłon: 412
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/12/159