BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZMDH IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/12/158

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/12/158
Data ogłoszenia: 20.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (29.12.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.01.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-12-20 14:30:14
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-12-20 15:30:49
Odsłon: 516
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZMDH IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/12/158