BIP PAN Olsztyn

Dostawa aparatury laboratoryjnej na potrzeby ZIMŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/12/156

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/12/156
Data ogłoszenia: 19.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (21.12.2016) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.12.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (21.12.2016) [PDF]

Wzór umowy - modyfikacja (21.12.2016) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (29.12.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.01.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-12-19 11:42:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-12-19 12:43:19
Odsłon: 467
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa aparatury laboratoryjnej na potrzeby ZIMŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/12/156