BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/11/153

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/11/153
Data ogłoszenia: 24.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (06.12.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.12.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 (15.12.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-11-24 20:10:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-11-24 21:14:52
Odsłon: 355
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/11/153