BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/145-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/10/145-2
Data ogłoszenia: 16.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (24.11.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.11.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-11-16 09:50:58
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-11-16 10:51:57
Odsłon: 612
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/145-2