BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/11/149

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/11/149
Data ogłoszenia: 09.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Formularz ofertowy do części 3 [PDF]
Formularz ofertowy do części 3 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (18.11.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.12.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (07.12.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-11-09 11:25:19
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-11-09 12:26:04
Odsłon: 366
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/11/149