BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/145

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/10/145
Data ogłoszenia: 04.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (15.11.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (15.11.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-11-04 10:23:40
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-11-04 11:23:55
Odsłon: 480
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/145