BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/137

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/10/137
Data ogłoszenia: 02.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (15.11.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.12.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-11-02 11:21:57
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-11-02 12:23:21
Odsłon: 543
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/137