BIP PAN Olsztyn

Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby LBM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/144

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/10/144
Data ogłoszenia: 28.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (07.11.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.12.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 (14.12.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-10-28 10:22:18
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-10-28 12:22:57
Odsłon: 548
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby LBM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/144