BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/142

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/10/142
Data ogłoszenia: 27.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.10.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (31.10.2016) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (08.11.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.11.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-10-27 13:02:19
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-10-27 15:03:01
Odsłon: 386
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/142