BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/139

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/10/139
Data ogłoszenia: 24.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.10.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.10.2016) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (04.11.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.11.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-10-24 14:23:03
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-10-24 16:23:39
Odsłon: 348
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/139