BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/09/130-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/09/130-2
Data ogłoszenia: 19.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.10.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (24.10.2016) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (28.10.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.11.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-10-19 13:37:10
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-10-19 15:37:37
Odsłon: 548
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/09/130-2