BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/136

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/10/136
Data ogłoszenia: 12.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (21.10.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.10.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-10-12 07:58:10
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-10-12 09:58:51
Odsłon: 411
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/136