BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBiPRC IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/135

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/10/135
Data ogłoszenia: 06.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Formularz cenowy [XLSX]

Protokół z otwarcia ofert (19.10.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.11.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-10-06 14:52:58
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-10-06 16:53:36
Odsłon: 702
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBiPRC IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/135