BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/09/134

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/09/134
Data ogłoszenia: 06.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Formularz cenowy [XLSX]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.10.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (14.10.2016) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (20.10.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.11.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-10-06 13:17:25
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-10-06 15:22:31
Odsłon: 506
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/09/134