BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/08/122

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/08/122
Data ogłoszenia: 17.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Załącznik nr 4 – Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 5 – Formularz cenowy [XLSX]

Informacja o unieważnieniu postępowania (02.09.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-08-17 12:23:31
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-08-17 14:24:28
Odsłon: 345
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/08/122