BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/07/117

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/07/117
Data ogłoszenia: 26.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty część 1 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty część 1 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty część 2 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty część 2 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 8 – Formularz cenowy [XLSX]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.08.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-07-26 15:59:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-07-26 18:02:59
Odsłon: 745
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/07/117