BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/07/112

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/07/112
Data ogłoszenia: 13.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy [XLSX]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 6 – Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.07.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (20.07.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.08.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-07-13 16:00:48
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-07-13 18:02:54
Odsłon: 607
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/07/112