BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/07/108

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/07/108
Data ogłoszenia: 11.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1,2,5,6,7 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1,2,5,6,7 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 3,4 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 3,4 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy do części 1,2,5,6,7 [PDF]
Załącznik nr 7 – Wzór umowy do części 3,4 [PDF]

Załącznik nr 8 – Formularz cenowy [XLSX]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 i 7 (26.07.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3,5 i 6 (26.07.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.08.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-07-11 14:56:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-07-11 17:01:21
Odsłon: 734
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/07/108