BIP PAN Olsztyn

Archiwum
# Tytuł artykułu Data
46 Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. ukierunkowania ruchu turystycznego na Półwyspie Popielańskim - PN/K/U/1/B wtorek, 10 grudnia 2019
47 Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania termomodernizacji budynków w Wejsunach i Popielnie - PN/K/U/1/AL poniedziałek, 09 grudnia 2019
48 Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego w Popielnie - PN/K/U/1/MB piątek, 06 grudnia 2019
49 Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real Time 7900HT i Applied Biosystem Real Time ViiA7 - ZP-PNK/U/2019/11/97 piątek, 08 listopada 2019
50 Usługi rolnicze VIII - ZP-PNK/U/2019/08/69 środa, 28 sierpnia 2019
51 Usługi rolnicze VII - ZP-PNK/U/2019/07/67-3 środa, 28 sierpnia 2019
52 Budowa Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego hybrydowego - ZP-DK/2018/01/6 piątek, 02 sierpnia 2019
53 Usługi rolnicze VI - ZP-PNK/U/2019/07/68 czwartek, 01 sierpnia 2019
54 Usługi rolnicze V - ZP-PNK/U/2019/07/67-2 czwartek, 01 sierpnia 2019
55 Usługi rolnicze IV - ZP-PNK/U/2019/07/67 czwartek, 18 lipca 2019
56 Usługi rolnicze III - ZP-PNK/U/2019/07/66 środa, 17 lipca 2019
57 Usługa serwisowa komór laminarnych II - ZP-PNK/U/2019/07/64 środa, 17 lipca 2019
58 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia poniedziałek, 08 lipca 2019
59 Usługa serwisowa aparatury: spektrometrów masowych i generatorów azotu - ZP-PNU/U/2019/04/40-2 czwartek, 06 czerwca 2019
60 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących - PP.D/2019/05/01 piątek, 17 maja 2019
 
Strona 4 z 56
You are here  : Home Archiwum