BIP PAN Olsztyn

Modernizacja energetyczna dwóch budynków: Administracyjnego i Laboratorium - PN/K/RB/5/B-3

Znak sprawy: PN/K/RB/5/B-3
Data ogłoszenia: 26.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Zalacznik nr 8 – Przedmiary robót, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza [RAR]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 6 – Wykaz robot [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz robót [RTF]

Załącznik nr 7 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 7 – Wykaz osób [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (14.09.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (06.10.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-08-26 11:35:06
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-08-26 13:36:25
Odsłon: 355
 
You are here  : Home Archiwum Modernizacja energetyczna dwóch budynków: Administracyjnego i Laboratorium - PN/K/RB/5/B-3